Program kulturních akcí v šemanovické Nostalgické myši na měsíc září.