Byla vyhášena výzva Národního programu základní a doprovodné infrastruktury v regionech/podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Více info po rozkliknutí. 

Oprávněným žadatel mohou být subjekty jako územně samosprávné celky, mikroregiony, organizace destinačních mangementů, geoparky, nestátní neziskové organizace, turistická informační centra, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty.

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/cestovni-ruch/narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/rok-2022-rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktu