Středočeský kraj vyhlásil Program 2022 na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu.

Termín pro podávání žádostí je stanoven od 10. 6. 2022 do 8. 7. 2022. Žádosti bude možné podávat přes aplikaci e-Dotace. Oprávněným žadatelem je pouze obec.

Je vyhlášeno pět tematických zaměření:

  • Stanoviště pro obytná auta
  • Vývaziště pro lodě
  • Vybavení kempů
  • Záchytná parkoviště v turisticky atraktivních lokalitách, dopravní a orientační značení
  • Projektová příprava pro vydání SP či ohlášení stavby (příprava podkladů projektů z Evropských fondů(IROP) atd.