Z mělnických vinic do skal a lesů Kokořínska

Muzea

1Regionální muzeum Mělník

Adresa: Náměstí Míru 54, 276 01 Mělník

Web: www.muzeum-melnik.cz

E-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz

Specializace: Historie výroby dětských kočárků,
vozítek a houpadel

Specializace: Vinařství a vinohradnictví v české
vinařské oblasti

Zajímavosti: Muzejní kavárna, historické sklepení s prohlídkou a možností degustace, výstavy, interaktivní programy, regionální historie

Motto: Muzeum, které si užijete

Kontakt: Mgr. Jitka Králová, ředitelka / 728 620 428
Ing. Marcela Holubová, zástupkyně ředitelky / 724 389 992

2Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka

Adresa: Pobočka Regionálního muzea Mělník, p. o.
Lhotka u Mělníka 1, 277 31 Lhotka

Web: www.muzeum-melnik.cz

E-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz

Zajímavosti: Ukázka bydlení ve skále, skalní byt s vybavením, řezárna, chlév, prázdninové programy pro děti, Dny Země

Motto: Přijďte se podívat jak se žilo

Kontakt: Mgr. Jitka Králová, ředitelka / 728 620 428
Ing. Marcela Holubová, zástupkyně ředitelky / 724 389 992

3Muzeum Kadlín

Adresa: Kadlín 8, 277 35 

Web: 
http://www.kadlin.cz/muzeum/d-1347

E-mail: obec@kadlin.cz

Specializace: Muzeum obce s expozicemi selské techniky, venkovského kováře, motyček, polních plodin

Zajímavosti: Muzeum je součástí projektu Sedm karlínských zastavení (rozhledna Hradišť, naučná stezka aj.)

Kontakt: Ing. Jiří Hanzel, starosta / 778 547 544

4Muzeum Eduarda Štorcha Lobeč

Adresa: Lobeč 43, 277 36 

Web:
www.muzeumstorch.cz 

E-mail: muzeumlobec@seznam.cz

Specializace: Obecní muzeum zaměřené na život a dílo spisovatele Eduarda Štorcha, život lidí v pravěku, pazourky

Zajímavosti: Model mamuta

Motto: Vtáhneme Vás do minulosti

Kontakt: Obec Lobeč / 607 630 807

5Památník Jana Palacha ve Všetatech

Adresa: Smetanova 337, 277 16 Všetaty
Objekt ve správě Národního muzea v Praze

Web: www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/pamatnik-jana-palacha-ve-vsetatech

E-mail: nm@nm.cz

Specializace: Expozice poukazující na dobu a čin Jana Palacha v kontextu událostí 20. století

Zajímavosti: Původní rodný domek jako soutěžní produkt moderní architektury

Kontakt: Národní muzeum, ústředna / 222 497 111

 

6Umělecký mlýn Liběchov

Adresa: Rumburská ul., 277 21 Liběchov

Web: www.umeleckymlyn.libechov.cz

E-mail: umeleckymlyn@gmail.com

Specializace: Bývalý Papouškův mlýn aktuálně v rekonstrukci, bude sloužit jako multifunkční kulturní centrum a vlastivědné muzeum Liběchovska, mlynářství, mlýnice

Zajímavosti: Replika mlýnského kola

Kontakt: Soukromý objekt, vlastníci Mgr. et Mgr. Bc Dušan Thurzo, PhD. a Mgr. et Mgr. Abigail Rejchrtová Kozlíková / 734 866 097

 

7Památník Bedřicha Smetany v Obříství - Na Lamberku

Adresa: Obříství 101, 277 42 Obříství

Web: www.obristvi.cz 

E-mail:
obec.obristvi@obristvi.cz

Specializace: Pamětní síň Bedřicha Smetany v usedlosti rodiny jeho ženy Betty Smetanové – Ferdinandiové, život, dílo, hudební nástroje

Zajímavosti: Hudební génius zde začal s komponováním prodané nevěsty

Kontakt: Objekt obce, průvodce v objektu / V. Honzák / 604 430 382

8Muzeum pivovaru Lobeč

Adresa: Lobeč 34, 277 36 Lobeč

Web: www.lobec.cz

Email: info@lobec.cz

Specializace: Historie pivovaru, kancelář pana sládka, sklepení

Zajímavosti: Funkční pivovar s degustací a prodejem piva

Kontakt: soukromý objekt, manželé Prouzovi / 775 314 719 prohlídky dle daných časů na webu pivovaru

9Dům zaniklých řemesel Vidim

Adresa: Vidim 78, 277 21 Vidim

Web: www.ekocentrumkoniklec.cz/expozice-skanzenu

Email: info@ekocentrumkoniklec.cz 

Specializace: Venkovská usedlost z 2. pol. 18. století s vybavením, naučnými audiocedulemi (rok na vsi, zpracování vlny, mléka, pečení chleba aj.)

Zajímavosti: Pastva ovcí

Kontakt: 222 948 758

10Hasičské muzeum Florián

Adresa: Komenského 230, 277 16 Všetaty

Web: http://www.sdh-vsetaty.cz/muzeum/

Email: lubos.klobasa@vsetaty.cz

Specializace: Muzeum hasičské techniky

Kontakt: SDH Všetaty, Luboš Klobása / 777 278 724

11Muzeum Staré krásnosti

Adresa: Velký Újezd 95 277 35 Chorušice – Velký Újezd

Web: http://starekrasnosti.cz/uvod/

Email: e-jitka@seznam.cz

Specializace: Ve Starých krásnostech naleznete sbírku kočárků od konce 19. století do 80. let 20. století. Dále zde vystavujeme hračky a panenky z dob, kdy jejich životnost nebyla 3 měsíce a často se dědily z generace na generaci.

Součástí našeho muzea je i diabetická kavárna – mlsání i pro lidi s cukrovkou, také dětský koutek a mnoho jiného

Zajímavosti: Velká sbírka ručně vyráběných loutek, se kterými se dodnes hrají divadelní představení.

Kontakt: Jitka Hrdličková / e-jitka@seznam.cz

12Muzeum Čečelice

Adresa: Všetatská 41/1, 277 32 Čečelice  

Web: www.cecelice.cz

Email: czbrezinda1@gmail.com

Specializace: Obecní muzeum nabízí jak autentické předměty, tak repliky vyrobené dle předloh předmětů uložených v depozitáři muzea. Obec tak nashromážděné archeologické nálezy a zajímavosti zprostředkovala v podobě stálé expozice. Zároveň byl otevřen i obecní archiv, kde je možné nahlédnout, jak do kronik, tak nasbíraných materiálů a zpracovaných studií o historii a životě v obci

Zajímavosti: Přehledná historie obce v autentických předmetěch.

Kontakt: Ing. Dana Březinová / czbrezinda1@gmail.com, otevírací doba ST 14.00 -17.00 nebo po dohodě