Z mělnických vinic do skal a lesů Kokořínska

Členská základna

ORGANIZACE

JMÉNO PŘÍJMENÍ

Město Mělník

PhDr. Petr Volf, Ph.D.

MAS Vyhlídky,z.s.

Mgr. Galina Čermáková

Mělnické kulturní centrum, o.p.s.

Ing. Radka Kareisová

Obec Lhotka

Bc. Miroslav Peltram/ PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

Camp Mělník

Jaroslav Kapoun

Spolek pro pivovar v Lobči

Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D.

Obec Lobeč

Ing. Jaromír Šimonek

Dvůr Lobeč

Tomáš Pavlík

Fyzická osoba

Mgr. Zuzana Syrová