Z mělnických vinic do skal a lesů Kokořínska

Rodiny s dětmi

1Mělník

Regionální muzeum Mělník
Náměstí Míru 54
Otevřeno celoročně út - ne 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
Vstup zpoplatněn
www.muzeum-melnik.cz

Návštěva muzea nabízí kromě návštěvy tematických expozic –historické, přírodovědné, expozice historických kočárků i možnost návštěvy skalního obydlí ve Lhotce

Expozice historických kočárků je umístěna v samostatné budově v Ostruhové ulici cca 100 m od hlavní budovy muzea. Představuje vývoj dětského kočárku od počátku sériové výroby - od druhé poloviny 19. století do konce šedesátých let 20. století. Jednotlivé exponáty jsou veřejnosti představeny ve stylizovaných dobových interiérech a exteriérech.

Historická expozice – nahlédnutí do historického města

Historická expozice nabízí zejména nahlédnutí do středověkého města. Města u nás vznikala od 13. století. Nejprve si jejich význam uvědomil panovník, o něco později vznikají města poddanská, zakládaná světskými či církevními feudály. Srovnáme-li mapy měst a městeček z roku 1300 a 1500, uvidíme, jak bouřlivě jejich počet narostl. V místě dnešního okresu Mělník jich najdeme pět: Byšice, Chlumín, Mšeno, Kostelec nad Labem a bezesporu nejvýznamnější Mělník, královské věnné město, které vzniklo v prostoru původního slovanského hradiště, snad Pšova. Podobu města Mělníka v hradbách v 1. polovině 16. století zachycuje jeho vystavený model.

Přírodovědná expozice

Příroda mělnického regionu je bohatá a pestrá i přes značně rozvinuté zemědělství. Stopy osídlení zde byly nalezeny již z doby dávno minulé, což svědčí o výhodné poloze a úživnosti tohoto kraje.

Z historie malé železnice

Expozice je věnována historickým modelům a soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890–1980. Hlavním záměrem výstavy je seznámit návštěvníky se základními typy parních, elektrických a motorových lokomotiv, s kterými si hrály děti a mnohdy i tatínkové. Téměř po 100 letech se zde setkávají hračky světových výrobců železnic první poloviny 20. století, firem MÄRKLIN Göppingen a BING Norimberk, společně s produkcí železničních hraček československých firem INVENTOR (MERKUR) Police nad Metují, TIOKA (IKARIA) Brno, ZBROJOVKA Vsetín, BORA Bor u Tachova atd. Od firmy INVENTOR (MERKUR) zde můžete vidět všechny typy vyráběných lokomotiv i vozů od počátku výroby v roce 1933 až do 80. let 20. století.

Mezi nově vystavené exponáty patří vláčky značky PIKO, nejstarší mašinka od firmy Stella Krnsko pochází ze 40. let20. století .Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy historického vláčku na elektrifikovaném modelu kolejiště s elektromagnetickými signály a návěstidly, budovami nádraží, osvětlenými nástupišti, železničními mosty a dalšími stavbami. 

Ubytování: ticmelnik.cz/sluzby/ubytovani

2Zoopark Zelčín

Malé české safari. Jedná se o největší kontaktní výběh v Čechách, naleznete zde malou ZOO, zaměřenou především na domácí zvířata.

Zoopark Zelčín nabízí:

  • jízdu na koních
  • bezbariérovou hippostanici
  • půjčovnu raftů
  • ubytování
  • občerstvení v místní restauraci

www.zooparkzelcin.cz

3Muzeum Kadlín

Vesnické Muzeum Kadlín

Otevírací doba: květen – říjen (út-ne) 13:00 – 15:30 (mimo otevírací dobu po domluvě)

Vstupné do muzea je zpoplatněno. Muzeum nabízí:

  • Expozici venkovského kováře
  • Expozici staré zemědělské techniky
  • Expozici motyček
  • Expozici polních plodin našeho kraje

Nedaleko muzea (cca 1,1 km) je Rozhledna Hradišť (vstupné volné/dobrovolné)

Součástí  kadlínského  muzea je i naučná stezka, kterou najdete na začátku polní cesty vedoucí k návrší Hradišť. Je věnována polním plodinám našeho kraje a je zaměřena na poznání vesnické krajiny a přírody.

www.kadlin.cz

4
Naučná stezka Mělník-Chloumek

Regionální muzeum Mělník
Náměstí Míru 54
Otevřeno celoročně út - ne 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
Vstup zpoplatněn
www.muzeum-melnik.cz