Z mělnických vinic do skal a lesů Kokořínska

Tradice pěstování vinné révy a vinařství

Pěstování vinné révy má na Mělnicku velmi dlouhou tradici. Pověst praví, že první sud nechal do Čech poslat moravský kníže Svatopluk jako svatební dar knížeti Bořivojovi a kněžně Ludmile.

Oběma lahodný mok natolik zachutnal, že se kněžna rozhodla nechat révu vysázet nedaleko svého rodiště, dnešního Mělníka. Péči o vinice se věnoval také její vnuk Václav, jenž se později stal patronem vinařů. Pěstování vína bylo důležité také pro výrobu mešního vína k christianizaci.

Mělnická vinařská podoblast je součástí ve vinařské oblasti Čechy. Vinice zde leží většinou na vápenitém podkladu vrstev opuky, která je místy překryta hlinitopísčitými náplavami To vystihli dobře zdejší vinaři již ve středověku, kdy se soustředili hlavně na pěstování odrůdy Rulandské modré, která sem přišla z Burgundska spolu s tamními vinařskými rodinami, od nichž se domácí obyvatelstvo učilo pěstovat révu po burgundském způsobu. Teprve v 19. stol. se ve zdejších vinicích objevil Ryzlink rýnský a z modrých odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké. V roce 1882 byla v Mělníku založena Vinařská škola, která měla zajistit odbornost v tomto odvětví.

Vinařská obec Mělník patří mezi největší, s plochou osázených vinic přes 100 hektarů.
Na Mělnicku v současnosti převažuje pěstování bílých odrůd révy. Vína jsou obvykle svěží, ovocitá s minerálními podtóny. Na lehčí vína je vhodný Müller Thurgau nebo Muškát moravský (MOPR), kvalitativní potenciál má zejména Ryzlink rýnský, Tramín a burgundské odrůdy. Zajímavou novinkou jsou výsadby nové generace rezistentních odrůd, zejména Hibernal a Solaris.

Spolek Mělnický košt -  české víno, dobré jídlo a akce mělnických vinařů


Spolek Mělnický košt sdružuje větší výrobce vína ale i lidi, kteří víno vyrábějí pro vlastní spotřebu a pouze pro potěšení. Všichni členové pocházejí z Mělníka a blízkého okolí.
Prvním impulzem k založení spolku a uspořádání prvního ročníku koštu a následně i dalších akcí byla absence slavnosti místního vína ve městě.
Spolek Mělnický koš je pořadatelem tradičních mělnických akcí.
www.melnickykost.cz

 • Vinná noc
  Příležitost k degustaci zejména mladých vín mělnických vinařů skýtá Vinná noc. Představuje jednu z prvních možností setkat se s vinaři a ochutnat nová vína z poslední sklizně. Jednodenní dubnová akce má již své místo v gastronomickém a kulturním kalendáři.
 • Vinný košt
  Tyto dnes již tradiční svatovavřinecké slavnosti vína dávají možnost ochutnat to nejlepší z nabídky místních vinařů. Akce je doprovázena kulturním programem.
 • Svatomartinský průvod
  Tradiční listopadová akce svatomartinský průvod a přehlídka svatomartinských a mladých vín mělnických vinařů
 • Mělnické vinobraní
  nejznámější a hojně navštěvovaná akce, která značí spoustu dobré hodby, jídla a pití v samotném historickém centru Mělníka. www.vinobranimelnik.cz/

Vinaři

Bc. Luděk Vondrák, Mělník

Rodinné vinařství bylo založeno v r. 1996 Bc. Luďkem Vondrákem, který je třetí generací Vondráků - absolventů Vinařské školy v Mělníce. Specialitou vinařství jsou botrytické sběry z Ryzlinků či Kerneru oceněných medailemi na soutěžích.

Web: www.vino-melnik.cz

Adresa: Štorchova stezka 651, 276 01 Mělník

Telefon: + 420 737 153 293

Pěstované odrůdy: Kerner, Müller Thurgau, Pálava, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Tramín červený, Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké

Vinařství Kraus

V roce 1990 založil na Mělníce Doc. Ing. Vilém Kraus, CSc. nový vinařský podnik „Vinařský dům Bacchus“, tento podnik se zaměřoval na produkci štěpovaných sazenic révy vinné a výrobu sudového vína. Postupně se dařilo získávat do vlastnictví vinice a plocha vinic se rozšiřovala. Vilém Kraus nejmladší odešel v roce 1994 studovat vinařství do Německa, studia ukončil v roce 2001 jako technik pro vinohradnictví a sklepní hospodářství se státní zkouškou. Když se vrátil ze studií do rodinného podniku, začal se věnovat vinohradnictví, rozšiřoval plochu vinic a utvářel jejich odrůdovou skladbu. V roce 2004 jeho otec zemřel a Vilém Kraus přebral řízení celého podniku. Postupně se produkce rozšířila o lahvovaná vína, která si již dobyla svoje místo na trhu a jsou kladně hodnocena zákazníky i odbornou veřejností. Do dnešní doby se celý provoz zmodernizoval, byla postavena nová výrobní hala. Moderní technologie a potenciál viničních tratí jsou předpokladem výroby kvalitních vín s regionálním charakterem. Důležitou osobou, která měla velký podíl na dnešní podobě vinařství, je bezpochyby Vilém Kraus nejstarší. Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. Je renomovanou osobností ve vinohradnictví a vinařství, byl šlechtitelem nových odrůd révy vinné a popularizátorem oboru.

V červnu 2021 se v Mělníku otevřelo nové degustační místo Vinařství Kraus, které se nachází přímo na vinici Klamovka. Návštěva je možná po předchozí rezervaci na info@vinarstvi-kraus.cz

Adresa: Přístavní 1282, 276 01 Mělník

Telefon: +420 315 670 062, +420 734 708 043

Web: vinarstvi-kraus.cz

Pěstované odrůdy: Hibernal, Kerner, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Dornfelder, Modrý Portugal, Rulandské modré, Zweigeltrebe, Tramín červený, Solaris

Školní statek Mělník

Vlastní statek byl zřízen v roce 1921. Areál mělnického statku je pevně spjat s Vyšší odbornou školou zahradnickou a Střední zahradnickou školou na Mělníku. Statek je víceméně v péči žáků a studentů, kteří se podílejí na jeho chodu.

Adresa: Dobrovského 1777/12, 276 01 Mělník

Telefon: +420 315 622 549

Web: www.statek.zas-me.cz

Pěstované odrůdy: Kerner, Můller Thurgau, Muškát moravský, Neuburské, Rulandské bílé, Ryzlinkrýnský, Sylvánské zelené, Svatovavřinecké

Vinařství Bettina Lobkowicz Mělník

Vinařství na Mělníku má své počátky již v 10. století. Lobkowiczké vinařství Mělník je výrobcem jakostního vína z vlastních hroznů, navazuje na stoletou tradici vinařství na Mělníku a je se svými 45 ha největším producentem ve městě - produkuje 100 000 litrů, což představuje 120 000 lahví. Zvláštnostmi a specialitami vinařství jsou sekty vyráběné klasickou metodou kvašení v lahvích, olej z hroznových jader, pálenky z různých odrůd vína, hroznové želé. Vinařství pořádá degustace i bez nutnosti objednání. Mezi další služby vinařství patří pronájem prostor k zahradním party až pro 80 osob či pronájem salonku s kapacitou 30 osob.

Adresa: Plavební 754, 276 01 Mělník

Telefon: +420 315 622 108, +420 605 938 995

Web: www.lobkowicz-vinarstvi.cz

Pěstované odrůdy: Müller Thurghau, Muškát moravský, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Rulandské šedé, Tramín červený, Rulandské bílé, Rulandské modré, Modrý portugal, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe

Česká zemědělská univerzita - Vinařské středisko Mělník - Chloumek

Vinařský dům, tzv. Kartuziánský lis, byl jako jeden z několika posledních dochovaných původních vinařských domů na Mělníce Ministerstvem kultury České republiky prohlášen za kulturní památku. Dům odkoupila Česká zemědělská univerzita v Praze v roce 1994. První zprávy o vinařském domě jsou ze 17. století - mnichy kartuziánského řádu byl vybudován klášter v blízkosti města Mělník. V okolí kláštera byly zakládány vinice a víno, které bylo vyrobeno z jejich hroznů, sloužilo pro potřeby kláštera. Ve skále byl vytesán hluboký sklep, který vytváří zrajícím vínům optimální teplotu. Tradice zdejší výroby vína sahá až do dnešních dnů, Školní zemědělský podnik v Lánech se zde zabývá pěstováním vinné révy a výrobou vína (roční produkce cca 30 000 litrů), udržováním genofondu vinné révy a pěstováním ovoce. Vinná réva se pěstuje na cca 12 ha vinic a vyrábí se zde přírodní, odrůdová jakostní a přívlastková vína s minimální chemickou úpravou. V pěstování výrazně převažují bílé odrůdy nad modrými.

Adresa: Chloumecká 1717, 276 01 Mělník-Chloumek

Telefon: +420 315 627 391, +420 731 117 242

Web: www.melnik.czu.cz

Pěstované odrůdy: Müller Thurgau, Muškát moravský, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé, Rulandské bílé, Sylvánské zelené, Tramín červený, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Rulandské modré

Lobkowiczké vinařství Zámek Mělník, s.r.o.

Historie Lobkowiczkého zámeckého vinařství sahá do roku 1753, ale v minulém režimu se v 80. letech vinařství odstěhovalo ze zámku. Avšak roku 2009 rekonstrukcí sklepa sv. Josefa, který byl vykopán roku 1909. Instalací moderní technologie byl dán první impuls k návratu vinařství na mělnický zámek. V zámeckém sklepení probíhají degustace pod vedením sklepmistra. Počátkem 20. století archeologové objevili na nádvoří zámku historické úlomky nádoby z kameniny z dob Karla IV., ve které se skladovalo víno. Právě tento tvar se stal inspirací pro tvar „mělnického kalamáře“, ve kterém se podává Ludmila.

Adresa: Svatováclavská 19/16, 276 01 Mělník

Telefon: +420 315 622 108

Web: www.lobkowicz-melnik.cz

Pěstované odrůdy: Müller Thurgau, Muškát moravský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Rulandské modré, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský, Hibernal

Ubytování: ticmelnik.cz/sluzby/ubytovani/

Vinařství Liběchov, s.r.o.

Pěstování vína v Liběchově má více než 600 letou tradici. 12. Května 1358 udělil český král Karel  IV. Liběchovu právo výsadby a pěstování vinné révy. Touto listinou zavedl do vinohradnictví řád. Za účelem dohlížení nad hospodařením na vinohradech zřídil panovník tzv. Perkmisterský úřad. Perkmistr měl na starosti organizaci práce na vinohradech, stanovoval odměny vinařům za odvedenou práci na vinicích a ve spolupráci s místním rychtářem trestal drobnou hospodářskou kriminalitu – nejčastěji pych – v areálu viničních hor.

Víno bylo v Liběchově pěstováno již dávno před tím, ale tento akt římského krále Karla IV. udělil Liběchovu oficiální právo na pěstování vína. Po Praze byly liběchovské vinice na úbočích labského veletoku druhým největším viničním majetkem v českých zemích. Na tuto mnohasetletou tradici navazuje právě VINAŘSTVÍ LIBĚCHOV a svými moderními postupy při výrobě vína Vám dává ochutnat dary prastarých viničních tratí - Liběchovské a Pod Kostelíčkem.

Adresa: Pod Kostelíčkem 281, 277 21 Liběchov

Telefon: +420 608 988 380

Web: http://www.vinarstvilibechov.com/

 

Vinařství Pavel Chorouš

Vinařství Pavel Chorouš bylo založeno roku 2003 jako maloproducent pro vlastní potřebu s vinicemi v nájmu. Roku 2012 byla vysazena první vlastní vinice Lacerta a v roce 2014 následovala druhá vinice Fénix. Současná rozloha vinic činní 1,4 ha v Turbovické viniční trati na Mělníku. Mojí vlajkovou lodí je odrůda Kerner, se kterou jsem se umístil na prvním místě v kategorii bílých tichých vín na soutěži Winefest 2007.

Adresa: Italská 2190, 276 01 Mělník

Telefon: +420 777 628 826

Web: http://www.ujestera.cz/nase-vina