Z mělnických vinic do skal a lesů Kokořínska

Platforma 3K

3K PLATFORMA Turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko, z.s.

Komunikace – Koordinace – Kooperace

3K platforma je nástrojem pro komunikaci a koordinaci činnosti řízení turistické destinace mezi subjekty zainteresovanými v cestovním ruchu.

Činnost je zajišťována prostřednictvím členské schůze (min. 1x ročně), setkání partnerů (min. 2x ročně) a pracovních skupin (bez časového vymezení dle potřeby).

Pracovní skupiny jsou různorodé (např. ubytovacích služeb, místních produktů, pracovní skupina pro propagaci).

 

AKTUALITY

Žádost o vložení projektových záměrů

Na základě pokynu Ministerstva pro místní rozvoj si vás dovolujeme oslovit s žádostí o vložení projektových záměrů ve fázi plánování a přípravy do Informačního systému projektových záměrů (ISPZ, www.projektovezamery.cz).

Získaná data budou následně využita k tvorbě strategických dokumentů a nastavení cílů regionální a dotační politiky. Vložení mělo proběhnout do 31. 12. 2021 (v případě pozdějšího vložení nás kontaktujte).

Pokud máte zájem o školení v práci se systémem, pište na email kuszniruk@kr-s.cz, kde si sjednáte termín. Školení by proběhlo online formou přes platormu MS Teams.

Plnění FB Střední Čechy

Své příspěvky, které chcete prezentovat na facebookovém profilu Středních Čech v průběhu roku 2023/2024 zasílejte prosím na mail info@melnicko-kokorinsko.cz .Více informací níže v dokumentu ke stažení.


Soubory ke stažení