Z mělnických vinic do skal a lesů Kokořínska

Orgány

Členská schůze – nejvyšším orgánem spolku je členská schůze

Předsedkyně - Mgr. Galina Čermáková (tel. +420 724 068 686)

Výbor:

  • Město Mělník / Petr Kowanda   
  • Spolek pro pivovar v Lobči,z.s. / Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D.
  • MAS Vyhlídky,z.s. / Mgr. Galina Čermáková

Kontrolní komise:

  • obec Lhotka / pověřena Ph.Dr. Marcela Pánková, Ph.D      
  • Dvůr Lobeč / Tomáš Pavlík
  • Mgr. Zuzana Syrová