Z mělnických vinic do skal a lesů Kokořínska

Orgány

Členská schůze – nejvyšší orgánem spolku je členská schůze

Předsedkyně     Mgr. Galina Čermáková

Výbor: Město Mělník /PhDr. Petr Volf, Ph.D.   

Spolek pro pivovar v Lobči,z.s. /Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D.

MAS Vyhlídky,z.s./ Mgr. Galina Čermáková

Kontrolní komise: obec Lhotka/ pověřena Ph.Dr. Marcela Pánková, PH.D      

Camp Mělník/Jaroslav Kapoun

Mgr. Zuzana Syrová