Z mělnických vinic do skal a lesů Kokořínska

Platforma 3K

3K PLATFORMA Turistické oblasti Mělnicka-Kokořínska,z.s.

Komunikace – Koordinace – Kooperace

3K platforma je nástrojem pro komunikaci a koordinaci činnosti řízení turistické destinace mezi subjekty zainteresovanými v cestovním ruchu.

Činnost je zajišťována prostřednictvím členské schůze (min. 1x ročně), setkání partnerů (min. 2x ročně) a pracovních skupin (bez časového vymezení dle potřeby).

Pracovní skupiny jsou různorodé (např. ubytovacích služeb, místních produktů, pracovní skupina pro propagaci).