Představujeme návrhovou část Strategie TO Mělnicko Kokořínsko k nahlédnutí.