Po tematických workshopech, které se zabývaly rozvojem cestovního ruchu v turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko se nyní uskuteční veřejná prezentace návrhu Strategie rozvoje cestovního ruchu v TO Mělnicko a Kokořínsko 2024-2030. Jste srdečně zváni.

Akce se uskuteční dne 24.4.2024 od 14:00 hod. v Masarykově kulturním domě na Mělníku.

Rámcový program:

  • stručné představení procesu tvorby strategie, struktura dokumentu
  • představení a vysvětlení navržených cílů a opatření pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko.
  • harmonogram dalšího postupu, postup pro zasílání připomínek
  • zodpovězení dotazů k organizaci připomínkové fáze