Výstava o novém využití industriální architektury Výzkumného centra průmyslového dědictví Fa ČVUT

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, platforma Industriální stopy a technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči vás zvou na výstavu.

Místo tvar program / KONVERZE industriální situace

Více informací zde na webových stránkách Parostrojního pivovaru Lobeč: https://lobec.cz/misto-tvar-program-konverze-k-videni-do-konce-zari